OnePX

Skłodowskiej - Curie 37

85-733, Bydgoszcz

OnePX

Portal informacyjny biznes i marketing

Uszczerbek na zdrowiu, zarówno poważny, jak i lżejszy, zawsze w jakimś stopniu komplikuje nasze codzienne życie. Za wiele z takich zdarzeń sami odpowiadamy, nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa czy dlatego, że wypadki po prostu się zdarzają.

Jednak za niektóre wypadki nie odpowiadamy, bo wynikają one z cudzego działania czy zaniedbania. Wtedy pojawia się kwestia odszkodowania za poniesione straty. Jak to wygląda w UK?

 

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie w UK?

Do odszkodowania w UK uprawnione są osoby, które w sposób niezawiniony ucierpiały w wypadku w miejscu pracy, w środkach komunikacyjnych – zarówno jako pasażerowie, jak i kierowcy danego pojazdu czy też w miejscach publicznych. Rekompensata za poniesione straty czy uszczerbek na zdrowiu przysługuje również ofiarom napaści i pobić oraz błędów i zaniedbań medycznych. Odszkodowanie w UK za wypadek w pracy należy się, gdy do zdarzenia dochodzi na skutek zaniedbania pracodawcy, błędu innego pracownika, nadużycia przełożonych czy konieczności obsługi wadliwej maszyny.

Na zgłoszenie sprawy mamy w Anglii z reguły 3 lata od momentu wystąpienia zdarzenia, podczas którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, ale należy tu pamiętać, że procedura dochodzeniowa oraz zbieranie dokumentów może zająć nam bardzo dużo czasu i zgłoszenie się do kancelarii odszkodowawczej na ostatnie kilka miesięcy przed upływem tego terminu może skutkować odmową podjęcia się jej prowadzenia przez kancelarie odszkodowawczą. Prawnicy mający doświadczenie w rozmaitych sprawach odszkodowawczych potrafią bowiem oszacować, czy w danym przypadku uda się skompletować dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o odszkodowanie.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać odszkodowanie w UK?

Zanim będzie można myśleć o złożeniu wniosku o odszkodowanie w UK, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze okoliczności wypadku muszą wskazywać, że to nie jego ofiara jest winna wypadkowi. Po drugie, lekarz przeprowadzający ocenę stanu powypadkowego osoby poszkodowanej musi stwierdzić uraz, uszczerbek na zdrowiu lub dolegliwości bólowe utrzymujące się przez co najmniej kilka tygodni, wywołujące cierpienie i trudności w codziennym funkcjonowaniu ofiary wypadku.

Z reguły to na terenie UK musi dojść do zdarzenia, ale od tej zasady istnieją pewne odstępstwa. Jakie zatem kroki należy przedsięwziąć po wypadku, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie odszkodowania?

 

Dobra kancelaria drogą do sukcesu

Jeśli czujemy się niepewnie w obcym kraju, jakim może dla nas być Anglia, mamy wątpliwości czy podołamy sami w przeprawie przez obce nam regulacje prawne, a do tego nasza znajomość języka angielskiego nie jest na wystarczająco wysokim poziomie, by pozwalała nam się swobodnie komunikować, warto poszukać pomocy doświadczonych w tym specjalistów.

Swoje pierwsze kroki ofiara wypadku powinna skierować do jednej z renomowanych kancelarii odszkodowawczych zatrudniającej doświadczonych prawników. Warto poszukać takiej kancelarii, w której będziemy mieć możliwość porozumiewania się w języku polskim.

W kancelarii Insito odszkodowania za wypadki plasują się na wysokim poziomie. Firma działa już ponad 10 lat na brytyjskim rynku, oferując umowy oparte na zasadzie „No Win, No Fee”. Kancelaria nie tylko przeanalizuje sprawę, ale też krok po kroku pokieruje nią tak, by zakończyć ją, jak najszybciej z najlepszym możliwym wynikiem dla swojego klienta. Doświadczenie jej prawników pozwoli zebrać wszystkie ważne dowody w naszej sprawie i szybko przejść przez wszystkie niezbędne formalności do otrzymania odszkodowania.

 

Za co można otrzymać odszkodowanie w UK i jak to zrobić?

30 stycznia 2022
telefon voip