OnePX

Skłodowskiej - Curie 37

85-733, Bydgoszcz

OnePX

Portal informacyjny biznes i marketing

Zużyty olej silnikowy stanowi odpad niebezpieczny zagrażający skażeniem środowiska. Z tego powodu absolutnie nie wolno pozbywać się go poprzez wylanie do kanalizacji. Odpad należy przekazać do utylizacji, a za niewłaściwe z nim postępowanie właścicielowi oleju przepracowanego zagraża kara finansowa. Oleje odpadowe można oddawać do skupu. Jak to działa, w jaki sposób magazynować odpad i jak jest on transportowany?

 

Olej przepracowany to zużyty olej smarowy lub przemysłowy, który nie nadaje się dłużej do zastosowania zgodnego z ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Do olejów przepracowanych zaliczamy przede wszystkim zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne i nie tylko. Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych jest rynek motoryzacyjny, ale także maszyny i urządzenia przemysłowe.

 

Do odpadów olejowych generowanych w przemyśle zaliczamy zużyte oleje przekładniowe, oleje maszynowe, transformatorowe, turbinowe, grzewcze, czy też zużyte oleje sprężarkowe. Właściciele zakładów przemysłowych są z punktu widzenia prawa posiadaczami przepracowanych olejów i odpowiadają za ich utylizację. Za niewłaściwe pozbycie się olejów przepracowanych grożą im kary finansowe. Ratunkiem dla przedsiębiorców okazują się w tej sytuacji firmy oferujące skup oleju przepracowanego. Jak działa usługa oraz w jaki sposób przechowywać odpad i przygotować go do transportu?

 

Skup oleju przepracowanego w praktyce

 

Zużyty olej stanowi towar posiadający swoją wartość rynkową. Po utylizacji nadaje się bowiem do dalszego wykorzystania, na przykład jako baza do produkcji olejów smarowych, w produkcji tworzyw sztucznych, biopaliw i nie tylko. Z tego powodu wyspecjalizowane przedsiębiorstwa odkupują go od właścicieli, oferując odbiór oraz transport w specjalnych warunkach zgodnych z przepisami prawa. Następnie firmy odbierające odpady odsprzedają je innym wyspecjalizowanym jednostkom lub odpowiadają za utylizację odpadu, w zależności od profilu i zakresu swojej działalności.

 

Aby oddać olej do skupu, należy na początku podpisać umowę z odbiorcą, który dostarcza następnie pojemniki do składowania odpadu. Oleje przepracowane należy składować w bańkach lub mauzerach z nakrętką. Zbiorniki muszą być szczelnie zamknięte do transportu. Po zapełnieniu odbiorca w umówionym terminie zabiera zapełnione zbiorniki. Podczas odbioru dostarcza zazwyczaj na podmianę puste mauzery. Z chwilą przekazania odpadów olejowych część odpowiedzialności za ich dalszy los przechodzi z właściciela zakładu przemysłowego na firmę odbierającą.

Skup oleju przepracowanego, jak to działa?

12 stycznia 2021