OnePX

Skłodowskiej - Curie 37

85-733, Bydgoszcz

OnePX

Portal informacyjny biznes i marketing

Posadzki przemysłowe w Bydgoszczy znajdujące się w różnego typu magazynach, centrach logistycznych, halach i innych obiektach tego typu, muszą spełniać szereg wymagań. Są one narażone na niezwykle intensywną eksploatację, dlatego należy zadbać o to, aby były one wykonane z właściwych materiałów. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat posadzek przemysłowych.

 

Jakie cechy powinny mieć posadzki przemysłowe?

Posadzki przemysłowe, powinny się charakteryzować kilkoma niezwykle ważnymi cechami. Przede wszystkim mają być wytrzymałe, aby bez obawy mogły służyć do przenoszenia różnego rodzaju obciążeń bez spowodowania ich pęknięcia. Kolejną istotną kwestią jest zbrojenie. Powinno ono być tradycyjne lub rozproszone (co znacznie obniża koszt całej posadzki). 

Kolejną ważną kwestią jest odporność na ścieranie, nie powinny także pylić. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia różnych maszyn i produktów. Posadzki powinny być także szczelne. W razie rozlania jakiegokolwiek płynu, nie powinien on mieć możliwości penetrowania w jej głąb. 

 

W magazynach i halach produkcyjnych, bardzo często wykorzystywane są różne środki chemiczne czy żrące. Podłogi powinny być odporne na działanie takich substancji. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w miejscach, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. 

 

Posadzki przemysłowe musza być także łatwe w konserwacji i w utrzymaniu czystości. Ważne jest to, aby niewielkim nakładem sił, można było utrzymać je w dobrej kondycji przez długi czas. istotne są także właściwości antypoślizgowe. Poruszanie się po podłodze, nie może stwarzać niebezpieczeństwa wystąpienia wypadku. 

 

Posadzki przemysłowe Bydgoszcz - gwarancja najwyższej jakości 

Posadzki przemysłowe w Bydgoszczy charakteryzują się najlepszymi parametrami. Wiele ciekawych informacji można znaleźć na stronie: https://profibudposadzki.pl/. Przede wszystkim ich parametry eksploatacyjne są idealnie dopasowane to charakteru obiektu, w którym są wykorzystywane. 

 

Firma kładzie także duży nacisk na odpowiednie wykończenie posadzki. Najczęściej wykorzystuje się technologię utwardzania powierzchniowego. Ponadto posadzki przeznaczone do przemysłu lekkiego, spożywczego i farmaceutycznego, często są wykonywane na bazie żywicy. Często także nowe płyty wykańczane są posadzkami samo - rozlewnymi. 

 

Ciekawym rozwiązaniem jest tzw. posadzka pływająca. Jest to wielowarstwowy układ podłoża, a którym na warstwie nośnej jest ułożona warstwa poślizgowa, a na niej kolejna warstwa, tym razem fibrobetonowa. Dzięki temu, możliwa jest "praca" posadzki pod wpływem różnego rodzaju czynników mechanicznych, atmosferycznych i innych. 

 

Właściwe podłoże pod posadzkę betonową 

Aby posadzka przemysłowa spełniała swoje zadanie bardzo ważne jest to, aby była utworzona na odpowiednim podłożu. Spełnia ono niezwykle ważną rolę w całym tym procesie. Musi ono składać się z odpowiednio zagęszczonego piasku lub ewentualnie pospółki. 

Bezpośrednio na podłożu znajduje się podbudowa, która może zostać utworzona z chudego betonu. Ma ona bardzo ważne zadanie - zapobiega mieszaniu się podłoża z posadzką. Jej powierzchnia musi być wystarczająco gładka i równomiernie wyrównana. Nie można dopuścić do powstania ostrych krawędzi. Podczas budowy posadzki na każdym etapie sprawdza się jej nośność za pomocą urządzeń, które są specjalnie przeznaczone do tego celu. 

Odpowiednio wykonane posadzki przemysłowe z pewnością będą spełniały swoje zadania przez bardzo długi czas. 

Posadzki przemysłowe w Bydgoszczy. Jaką firmę wybrać do współpracy?

04 marca 2021