OnePX

Skłodowskiej - Curie 37

85-733, Bydgoszcz

OnePX

Portal informacyjny biznes i marketing

Istnieją różne modele produkcji oraz obiegu towarów w łańcuchach dostaw. Każdy z nich ma swoje zalety oraz sprawdza się w innych branżach, przynosząc satysfakcjonujące efekty. Jednym z ciekawszych systemów, który zyskuje coraz większe uznanie i zainteresowanie społeczne, jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Na czym ona polega i jakie korzyści może przynieść dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw? Nieco informacji na ten temat znajdziecie poniżej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – na czym polega?

17 marca 2021
Magento, ErpBox i Allegro

Nadmiar odpadów – problem z odpadami opakowaniowymi

Ilość odpadów przekazywanych na wysypiska śmieci każdego roku jest olbrzymia, choć i tak sytuacja w naszym kraju wygląda zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wielkość wysypisk zmniejszyła się aż o 40%. Ograniczono też ilość składowisk śmieci. W 2009 roku było ich aż 803. W 2018 pozostało tylko 286, jak możemy przeczytać w danych udostępnionych przez GUS. Wciąż jednak pozostaje w temacie odpadów naprawdę wiele do zrobienia.

 

Plany unijne – mniej odpadów, więcej recyklingu

Problem odpadów, a zwłaszcza odpadów opakowaniowych, dostrzega Unia Europejska. Z tego też powodu wdrożono nowe przepisy. Zakłada się, że w Europie w najbliższym czasie zmieni się zupełnie model gospodarowania odpadami. Do 2025 roku aż 55% odpadów komunalnych ma być poddawane recyklingowi. W następnym dziesięcioleciu wartość ta ma być stopniowo zwiększana do poziomu 65%.

Równocześnie udział wysypisk komunalnych w gospodarowaniu odpadami ma zostać drastycznie ograniczony. Do 2035 roku ma na nie trafiać tylko 10% wszystkich produkowanych śmieci.

Aby uzyskać tak dobre rezultaty w przetwarzaniu odpadów, niezbędne są inwestycje w nowe systemy zarządzania opakowaniami oraz surowcami na wszystkich etapach produkcji i magazynowania. Do tego może się przydać właśnie gospodarka o obiegu zamkniętym.

 

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Jako gospodarkę o obiegu zamkniętym rozumie się sposób zarządzania produkcją i konsumpcją, w którym wszystkie surowce wykorzystuje się wielokrotnie, do całkowitego ich wykorzystania.

Model ten zakłada zatem pożyczanie, recykling, odnawianie oraz uzupełnianie dostępnych produktów i materiałów tak długo aż nie stracą one swoich właściwości, a co za tym idzie przydatności do użycia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w głównej części dotyczy zarządzania przepływem surowców opakowaniowych. Jej podstawowym celem jest ograniczenie wykorzystania surowców, w tym na przykład tworzyw sztucznych lub papieru, używanych każdego dnia w zakładach produkcyjnych, choćby do pakowania towarów.

Obieg zamknięty wymusza optymalizację przetwarzania dostępnych surowców oraz odzysk zniszczonych opakowań, na przykład na drodze recyklingu.

 

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest tak ważna?

Lepsze wykorzystanie dostępnych surowców, przetwarzanie ich oraz ponowne użycie to zmniejszenie zapotrzebowania na nowe produkty, co prowadzi do poprawy kondycji środowiska naturalnego. Używa się bowiem znacznie mniejszej ilości pierwotnych surowców oraz ogranicza ilość odpadów przekazywanych na wysypiska śmieci.

W efekcie dba się o środowisko oraz optymalizuje koszty i czas wytwarzania opakowań, co przekłada się na solidne korzyści dla producentów i konsumentów docelowych.

 

Nie tylko opakowania – redukcja zużycia energii oraz mniej wyrzucanej żywności

Gospodarka o obiegu zamkniętym to jednak nie tylko same opakowania. Dotyczy ona również zarządzania innymi procesami w produkcji i przechowywaniu towarów przy optymalizacji zużycia rozmaitych surowców.

Jej celem jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów przy równoczesnym ograniczeniu strat energetycznych i produktowych. Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza zatem poszukiwanie rozwiązań zmniejszających zużycie wszelkich surowców i energii potrzebnej do rozmaitych procesów, a to usprawnia działanie nawet największych łańcuchów dostaw.

Z drugiej strony model ten szuka sposobów na ograniczenie marnotrawstwa żywności, która również trafia na wysypiska śmieci.

 

Nowoczesny system na miarę naszych czasów

Gospodarka o obiegu zamkniętym to zatem tak naprawdę optymalizacja szeregu procesów związanych z produkcją i dystrybucją rozmaitych towarów. Ma na celu jak najlepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, bez marnowania energii i surowców. Takie rozwiązanie ma szansę nie tylko usprawnić gospodarkę, ale też wpłynąć na jakość życia wszystkich ludzi.

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznych, nowoczesnych opakowaniach? Sporo na ten temat można znaleźć na stronie 

e-Hurtownia-Opakowan.pl, pełnej sprawdzonych porad i wskazówek.