OnePX

Skłodowskiej - Curie 37

85-733, Bydgoszcz

OnePX

Portal informacyjny biznes i marketing
Przy sprawdzaniu informacji na temat nadmiernej wilgotności, można spotkać się z określeniami takimi jak adsorbent czy osuszacz ziębniczy. Co kryje się pod tymi pojęciami?

Adsorbent i osuszacze ziębnicze - w jakim celu są stosowane?

04 kwietnia 2022
telefon voip

Co to jest adsorbent?

Jeżeli znana jest nam definicja adsorpcji, wówczas z łatwością będziemy mogli domyślić się, jakie zadanie spełnia adsorbent. Jest to substancja, która odznacza się szczególnymi właściwościami chłonnymi - na jej powierzchni zachodzi reakcja wiązania się cząsteczek cieczy oraz gazów. Materiał ten używany jest między innymi w urządzeniach, których zadaniem jest usuwanie wilgoci z powietrza.

Adsorpcja jest skomplikowanym procesem, który polega na wiązaniu się elementów takich jak atomy lub jony, aby spowodować lokalną zmianę stężenia. Przykładowo, dzięki owej reakcji jesteśmy w stanie pochłaniać nieprzyjemne zapachy poprzez użycie filtra węglowego. Proces adsorpcji jest również używany w osuszaczach ziębniczych typu adsorpcyjnego (istnieją również odmiany ziębnicze oraz membranowe).

 

Po co stosuje się osuszacze ziębnicze?

Są to urządzenia, których głównym celem jest usuwanie wilgoci z powietrza. Proces ten jest możliwy dzięki odpowiedniemu schłodzeniu powietrza (zwykle do temperatury bliskiej zamarzaniu wody), a następnie skroplenie zawartej w niej wilgoci.

Osuszacze ziębnicze stały się swojego rodzaju standardem w pracowniach, w których jako czynnik roboczy wykorzystuje się sprężone powietrze. Urządzenie to sprawia, że mniejsza ilość drobinek wilgoci przedostaje się do wnętrza urządzeń, co bezpośrednio wpływa na wydłużenie ich żywotności.

Najczęściej wykorzystywaną przez nich metodą usuwania nadmiaru wody w powietrzu jest kondensacja - czyli wspomniany wcześniej proces schładzania temperatury powietrza, który umożliwia odprowadzenie z układu cieczy.

Należy mieć na uwadze, iż rozróżnia się dwa typy osuszaczy ziębniczych - tych, przeznaczonych do osuszania powietrza atmosferycznego, oraz specjalnie dostosowanych do pracy nad powietrzem sprężonym.

 

Jak działają osuszacze ziębnicze?

Konstrukcja osuszacza ziębniczego przeznaczonego do sprężonego powietrza składa się między innymi ze sprężarki czynnika ziębniczego (który służy jako medium schładzające), jego separatora, skraplacza, wentylatora, filtru czynnika, oraz zaworu rozprężnego.

Współdziałanie owych podzespołów umożliwia przelot gorącego powietrza ze sprężarki do osuszacza, a następnie schłodzenie go w wymienniku ciepła, co następnie doprowadza do procesu kondensacji, oraz, ostatecznie, do usunięcia nadmiaru wilgoci z układu.

Jeśli szukasz nowoczesnych urządzeń do uzdatniania powietrza, zapoznaj się z ofertą: https://bogepolska.pl/

 

Skoro już wiemy, czym są adsorbenty oraz osuszacze ziębnicze, warto rozważyć usprawnienie swojego warsztatu poprzez wykorzystanie tej wiedzy, a nasze urządzenia odpłacą się sprawniejszą pracą oraz dłuższą żywotnością.